1. Schilder en tekenaar

Welkom op mijn website!

Welkom op mijn website.  Ik schilder en teken in een realistische stijl. Maar daar omheen probeer ik elementen aan het beeld toevoegen, die net iets meer een verhaal vertellen. Daarbij laat ik mijn fantasie graag spreken.

Op deze website ziet u een overzicht van schilderijen en tekeningen. Sommige van deze schilderijen zijn ook te lenen via de kunstuitleen. Een mooie manier om te ontdekken of iets bij u en uw leefomgeving past.

Kijk maar eens rond. Voor vragen kunt u gewoon even een mailtje sturen. Dan zal ik u snel informeren.  Ik help u graag verder.

Nieuwsbrief jan-maart 2017-def

Welcome to my website! You can discover various themes in my work wich you can find in my portfolio. For questions you can always email me at kkrijthe@hetnet.nl or leave a comment.

Jaarboek Onlinekunstenaars 2016
In de nieuwsbrief jan-maart 2017 staat een link naar het Onlinekunstenaars Jaarboek.

Mededeling: Door een fout in mijn mailbox zijn alle afzenders met een g-mail mailadres nooit in mijn mailbox gekomen maar meteen verwijderd! Mocht juist u mij een vraag hebben gemaild,  dan wil ik u hierbij mijn excuus maken voor het niet beantwoorden van de mail.  Inmiddels is het probleem hersteld… 

 

@ Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren t.b.v van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).