1. Schilder en tekenaar

Welkom op mijn website!

Welkom op mijn website.  Ik schilder en teken in een realistische stijl. Maar daar omheen probeer ik elementen aan het beeld toevoegen, die net iets meer een verhaal vertellen. Daarbij laat ik mijn fantasie graag spreken.

Op deze website ziet u een overzicht van schilderijen en tekeningen. Sommige van deze schilderijen zijn ook te lenen via de kunstuitleen. Een mooie manier om te ontdekken of iets bij u en uw leefomgeving past.

Kijk maar eens rond. Voor vragen kunt u gewoon even een mailtje sturen. Dan zal ik u snel informeren.  Ik help u graag verder.

Welcome to my website! You can discover various themes in my work wich you can find in my portfolio. For questions you can always email me at kkrijthe@hetnet.nl or leave a comment.

nieuwsbrief-oktober-december-2016

fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezegend nieuw jaar!
Het is al bijna weer zover…fijne feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar!

uitnodiginguitnodiging achterkant

Eind oktober is er een mooie groepsexpositie te zien bij Galerie Van Harinxma in Beetsterzwaag.  Te bekijken tot 23 december. (Klik op de afbeelding voor een uitvergroting)

 

 

@ Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren t.b.v van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).